Uruchomienie Zespołu Energetycznego EKOMAT II

Uruchomienie Zespołu Energetycznego EKOMAT II

W ubiegłym tygodniu, w firmie MARK-DREW w Boduszewie, uruchomiono kolejny kocioł naszej produkcji. Tym razem było to urządzenie z serii EKOMAT II.

Zespół Energetyczny EKOMAT II  jest przystosowany do spalania rozdrobnionych odpadów drzewnych, w postaci trocin, pyłu, pelletu czy drobnych zrębków. Wodny kocioł przepływowy posiada ceramiczną komorę spalania oraz palenisko retortowe. Dodatkowo wymiennik ciepła został wyposażony w system automatycznego czyszczenia płomieniówek. Gwarantuje on wydłużenie okresu pomiędzy pracami konserwacyjnymi związanymi z czyszczeniem rur wymiennika. Dodatkowo, ze wzlgędu na regularne usuwanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalin, proces czyszczenia płomieniówek jest prostszy i mniej czasochłonny. 

Nowy kocioł zastąpił poprzednią jednostkę naszej produkcji. Powodem było zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną w zakładzie. Zmodernizowany panel sterowania kotła pozwala na zdalną kontrolę wszystkich parametrów pracy oraz diagnostykę.