Blog

Cover Image

Co jest biomasą, a co nie?

Współcześnie jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych do rozwiązania problemów związanych z ekologią jest nadmierna emisja gazów cieplarnianych. Spalanie węgla oraz paliw ropopochodnych nie tylko wpływa na zmiany klimatyczne, ale powoduje także znaczne pogorszenie jakości powietrza na skutek emisji toksycznych tlenków jak CO2, SO2, NOX, szkodliwych pyłów oraz metali ciężkich, np. kadmu czy rtęci.

Więcej

Cover Image

Czy biomasę zaliczamy do odnawialnych źródeł energii?

Światowe zapotrzebowanie na energię nieustannie wzrasta, jednak z uwagi na to, że zasoby paliw kopalnych kurczą się, doprowadzając do windowania ich cen, poszukuje się innych źródeł, które będą w stanie uzupełnić braki w zaopatrzeniu.

Więcej

Cover Image

Witamy na blogu!

Został on stworzony żeby przybliżyć Państwu naszą działalność.

Więcej