Uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcan

25 listopada uruchomiono kolejną instalację termicznego przekształcania odpadów. Tym razem sezon grzewczy rozpoczął się w firmie Deftrans Sp. z o.o. niedaleko Krotoszyna. 

Jest to jedna z sześciu instalacji przystosowanych do utylizacji odpadów drewnopochodnych, które zrealizowaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch lat. 

Zespół Energetyczny EKOMAT RTPO o mocy znamionowej 1500 kW to instalacja przeznaczona do przeprowadzania procesu termicznego przekształcania odpadów. Takie instalacje znajdują zastosowanie m.in. w zakładach przemysłu meblarskiego, dysponujących pozostałościami poprodukcyjnymi w postaci trocin i pyłu płyt MDF czy HDF. Kotły przystosowane do tego procesu nie tylko rozwiązują problem związany z utylizacją odpadów, lecz także dostarczają energię cieplną wykorzystywaną m.in. w celach grzewczych.

Kocioł został wyposażony w palnik olejowy i przyłącze recyrkulacji spalin, a zwiększona kubatura komory spalania pozwala osiągnąć czas przebywania spalin w środowisku wysokich temperatur (powyżej 850°C) na poziomie <2 s. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w dwa systemy - automatyczne usuwanie szlaki i popiołu z komory spalania oraz system czyszczenia płomieniówek wymiennika ciepła. Dodatkowym i niezbędnym elementem instalacji jest filtr elektrostatyczny produkcji Elenergy. Elektrofiltr jest drugą po multicyklonie jednostką filtrującą. Zjawiska elektrostatyczne, jakie zachodzą w przestrzeni jego komory pozwalają na odpylenie spalin nawet z najdrobniejszych cząstek stałych, co gwarantuje wysoką skuteczność odpylania. 
 

Mimo iż rok powoli dobiega końca, przed nami kolejne uruchomienia i montaże instalacji energetycznych. Zanim więc świąteczny klimat przepełni nas myślą o pierogach i choince, działamy dalej i niesiemy ciepło do kolejnych zakładów!