Ekomat RTPO

PALIWO
odpady drzewne (MDF, HDF)
FRAKCJA
<30 mm
WILGOTNOŚĆ
<25%
ZAKRES MOCY
500 - 3000 kW

EKOMAT RTPO

Zespół Energetyczny EKOMAT RTPO przeznaczony jest do spalania odpadów drzewnych zakwalifikowanych jako „inne niż niebezpieczne”, w tym odpadów poprodukcyjnych z fabryk mebli (płyty MDF, HDF) o wilgotności poniżej 25%, maksymalnej gradacji 30 mm i zawartości związków chlorowcoorganicznych poniżej 1%. Ceramiczna komora spalania wyposażona jest w palenisko retortowe oraz ruchomy ruszt z napędem mechanicznym. Dodatkowe komory dopalania zapewniają czas przebywania gazów spalinowych w środowisku wysokich temperatur na poziomie minimum 2 sekund. Standardem każdej instalacji termicznego przekształcania odpadów jest system recyrkulacji spalin, który przyczynia się do ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx). 

Budowa kotła

 

DANE TECHNICZNE
EKOMAT RTPO 500 kW 1000 kW 1500 kW 2000 kW 3000 kW
Króćce DN/PN [mm/bar] 100/6 125/6 150/6 200/6 250/6
Przepływ spalin* [m3/h] 2160 4320 6480 8100 12240
Opory hydrauliczne [kPa] 20 20 20 30 30
Pojemność wodna [m3] 2,65 4,80 5,90 7,10 10,00
Średnica komina [mm] 300/150/80 350/180/100 400/200/113 450/225/130 500/250/180
Waga [kg] 11 050 21 350 26 600 35 000 53000
Sprawność [%] 85-90 85-90 85-90 85-90 85-90

Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze [Nm3/kgpal]

3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

 Temp. odniesienia 180o

 

WYMIARY GABARYTOWE
EKOMAT RTPO A B C D E
500 kW 2180 1250 4200 4070 2830
1000 kW 2430 1450 4500 4940 3700
1500 kW 2630 1650 4900 5230 3990
2000 kW 2950 1900 5250 5670 4280
2800 kW 3120 2050 5750 6040 4840

Opcje podawania paliwa

Linia produkcyjna

Ekomat RTPO

Zdjęcia