EKOMAT 350 kW z 2008 roku

Dane Sprzedawcy:
Fundacja PROEM
Zakościele 80
97-215 Inowłódz
Władysław Dwulat
dyrektor 
www.proem.pl
dwulat@proem.pl
+48 602 523 228

Wartość kotła: 40 000,00 PLN netto

Kocioł :
EKOMAT
rok produkcji: 09-2008
moc: 350kW
Wyposażenie:
Separator pyłów
Wentylator wyciągowy spalin
Podajnik + przekładnia
Wentylator pierwotny
Wentylator wtórny
Sterowanie Foster