adress icon82-300 Elbląg, Nowina 35

Telefon  +48 55 232 66 64

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy biomasę zaliczamy do odnawialnych źródeł energii?

 źródła Energi

 

Czy biomasę zaliczamy do odnawialnych źródeł energii?

Światowe zapotrzebowanie na energię nieustannie wzrasta, jednak z uwagi na to, że zasoby paliw kopalnych kurczą się, doprowadzając do windowania ich cen, poszukuje się innych źródeł, które będą w stanie uzupełnić braki w zaopatrzeniu.

Również zanieczyszczenie atmosfery, będące główną przyczyną globalnego ocieplenia klimatu, napędza rozwój technologii związanych z alternatywnymi źródłami energii, które będą odpowiednio tanie, bezpieczne w użytkowaniu i korzystne dla środowiska. Należy także pamiętać, że zwiększone zapotrzebowanie na czystą energię jest w Polsce uzależnione od obowiązujących dokumentów strategicznych (dyrektywy UE, polityka energetyczna Polski, ustawa o OZE), jak również od regulacji prawnych w zakresie energetyki, ochrony środowiska, planowania i infrastruktury oraz podatków. W efekcie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stało się istotnym elementem współczesnego przemysłu energetycznego i częścią zrównoważonego rozwoju kraju.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialnymi źródłami energii (OZE) nazywamy wszystkie źródła energii, których użytkowanie nie powoduje długotrwałego niedoboru, ponieważ są w stanie ulec szybkiemu odnowieniu. Do coraz chętniej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii zalicza się energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, spadku wód, energię fal, prądów i pływów morskich, jak również energię zawartą w biomasie. Wykorzystanie tych źródeł energii przynosi wiele korzyści. Pozwala m.in. ograniczyć emisję szkodliwych substancji (pyłów, gazów, odpadów) do atmosfery i umożliwia stworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto wzrost udziału różnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie stopnia uzależnienia od importu nośników energii z krajów zewnętrznych i zaoszczędzenie zasobów surowców kopalnych. Biomasa jako odnawialne źródło energii obejmuje zarówno materiały pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, jak i wszystkie substancje otrzymywane w wyniku przerobu surowców. Do tej drugiej kategorii zaliczamy m.in. drewno w różnej postaci (leśnictwo, plantacje drzew energetycznych), odpady uzyskiwane z hodowli zwierząt (gnojowica, obornik) lub z osadów ściekowych, słomę pozyskiwaną w rolnictwie, a także pozostałości organiczne pochodzące z przemysłu spożywczego.

Biomasa jako wydajne źródło energii

Odnawialny charakter biomasy związany jest z faktem, że w roślinach – jedzonych przez zwierzęta bądź bezpośrednio przetwarzanych – dochodzi do magazynowania energii słonecznej w wyniku procesu fotosyntezy. Dodatkowo jej produkcja jest najmniej kapitałochłonnym sposobem generowania energii, ponieważ proces powstawania biomasy jest szybki, samoistny i może zachodzić praktycznie w każdym punkcie na całym świecie. Lasy, łąki oraz oceany są miejscami, gdzie „produkcja” biomasy trwa niemal nieustannie. Obecnie rozwijane zastosowanie biomasy skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu materiału ze specjalnie tworzonych plantacji roślin energetycznych oraz na korzystaniu z odpadów przemysłu rolnego i drzewnego. Szczególnie ten ostatni typ biomasy, obejmujący rozdrobnione odpadki drzewne w postaci trocin, pyłu, kory, pelletu czy drobnych zrębków, jest popularnym rozwiązaniem zastępującym tradycyjne paliwa kopalne. Ekologiczna energia uzyskiwana z wykorzystaniem specjalnych zespołów energetycznych, przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów drzewnych, może być wykorzystywana w celach grzewczych i technologicznych. Znajduje ona zastosowanie m.in. do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynków mieszkalnych, zakładów usługowych, hal produkcyjnych czy suszarni.